Clicky

De 12 Gouden Kunstgrasregels

KSV Rumbeke – Een nieuwe stap in de geschiedenis van de familiale club.

Het gebruik van het kunstgras op terrein 1, de 12 Gouden Kunstgrasregels.

1) WEERSOMSTANDIGHEDEN:

>> Grondvorst.

* Geen probleem. Zal harder aanvoelen.

>> Rijm (Rijp).

* Te controleren op gladheid.

* Bij gladheid = NIET SPELEN EN TRAINEN.

>> Sneeuw.

* Te controleren op gladheid en dikte van de sneeuw.

* Bij grote hoeveelheid sneeuw = NIET SPELEN EN TRAINEN.

>> Dooi.

* Enkel spelen wanneer de sneeuw, het ijs en het WATER verdwenen zijn.

* NIET SPELEN EN TRAINEN.

2) SCHOEISEL:

>> De gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op.

>> Zorg voor propere voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de daartoe voorziene matten.

>> Schoenen met platte zolen zijn niet toegestaan!

>> Na de wedstrijd schoenen aanhouden (niet met de sokken op het veld lopen).

>> Geen stalen noppen gebruiken

3) TOEGANG TOT HET VELD: 

>> Betreed het veld alleen via de toegangspoorten.

>> Kruip of spring niet over de omheining.

4) KAUWGOM:

>> Geen kauwgom op het veld!

>> De doodsteek van het kunstgrasveld.

5) GLAS:

>> Geen glaswerk op of rond het veld.

6) VUUR:

>> Het veld mag absoluut niet betreden worden met vuur, hete voorwerpen en sigaretten.

7) HET BETREDEN VAN HET TERREIN:

>> Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de op het wedstrijdblad vermelde personen zoals spelers, afgevaardigde, trainer, scheidsrechter en assistent scheidsrechters.

>> Het publiek dient zich achter de omheining te plaatsen. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de omheining is niet toegestaan.

>> Buiten de voorziene trainings- en wedstrijdtijden is het voor NIEMAND toegestaan onze velden te betreden, dan geldt “Verboden Toegang”.

8) VERPLAATSBARE DOELEN (TRAININGEN):

>> Tijdens trainingen NIET slepen met doelen. Optillen is de boodschap.

>> Kleine doelen verankeren met de daartoe voorziene gewichten.

9) OPRUIMACTIES NA DE TRAININGEN:

>> Na het gebruik van de oefen- en jeugddoelen, deze terugplaatsen in de daartoe voorziene stelplaatsen.

>> Geen doelen van andere velden halen.

>> Netten ophangen van de vaste doelen.

10) OMHEINING:

>> Er wordt niet onnodig tegen de reclameborden en/of de omheining geschoten/geschopt. Dit kan schade veroorzaken en zal verhaald worden.

11) GEBRUIK VAN HET TERREIN:

>> Buiten de door de vereniging aangewezen trainings- en wedstrijdtijden is het voor NIEMAND toegestaan onze velden te betreden, dan geldt “Verboden Toegang”.

>> Gebruik het veld zo gelijkmatig mogelijk. Trainingen mogen niet telkens op dezelfde plek plaatsvinden en verplaats trainingsdoelen regelmatig.

>> Plaats geen zware of puntige voorwerpen op de kunstgrasmat.

>> Sluit het hek van het veld na gebruik.

>> Verboden voor honden of andere dieren.

12. VERANTWOORDELIJKHEID:

>> Als trainer, afgevaardigde, speler en ook als ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels.

 

Sportieve groeten, 

KSV Rumbeke