Clicky

Roken, alcohol, pesten en Drugsbeleid

Drugs:

In het kader van de opleiding en begeleiding van de jeugd van KSV Rumbeke mag dit onderwerp niet ontbreken in onze opleidingsvisie.
Met ‘drugs’ bedoelen we alle genotsmiddelen die tot afhankelijkheid kunnen leiden of ze nu sociaal al dan niet aanvaard worden en die hierbij de sportieve prestaties beïnvloeden of die goede werking van de jeugdwerking van KSV Rumbeke in het gedrang kunnen brengen.
Indien blijkt dat er zich hierover een probleem voordoet, dan zal dit eerst intern besproken worden met de trainer, jeugdcoördinatoren en de leden van het dagelijks bestuur.
Wanneer zich ernstige of herhaalde feiten voordoen kan dit leiden tot disciplinaire sancties zoals tijdelijke of definitieve verwijdering van de club. In eerste instantie zullen we een begeleiding voorstellen.
Ten allen tijden worden de ouders gewaarschuwd van het gestelde probleem en de eventuele genomen maatregelen.

Alcohol:

Sport beoefenen en alcohol gaan niet samen. Daarom zal er geen alcoholhoudende verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar.
Tevens moeten alle begeleiders van de jeugd er zich terdege van bewust zijn dat zij een voorbeeldfunctie vervullen ten opzichte van de jeugd.

Pesten:

Aanvaarden van en respect opbrengen voor diversiteit is een van de waarden die KSV Rumbeke hoog in haar vaandel draagt.
Jongeren kunnen soms heel hard zijn voor elkaar. Niet enkel verbaal wordt er gepest maar ook via de internetkanalen kan iemand slachtoffer worden van pesten.
Het zou heel jammer zijn dat omwille van het pesten iemand afhaakt bij KSV Rumbeke.
Bijgevolg zal pesten heel kordaat aangepakt worden in onze club want pesten hoort nu eenmaal niet thuis in KSV Rumbeke.
Het is één van de taken van de trainers om dergelijk gedrag onmiddellijk te herkennen en te melden aan de jeugdcoördinatoren.
Indien iemand het slachtoffer is van pesten of van ieder ander ongewenst gedrag dan ook , dan kan dit altijd melden bij de jeugdcoördinatoren die het met de nodige discretie zullen behandelen.
Afhankelijk van de ernst van de feiten kan overgaan tot een tijdelijke of definitieve verwijdering van de club van de pester.

Roken:

Roken heeft een onmiddellijke invloed op je conditie. Je sportprestaties gaan er door achteruit. Wie dagelijks een pakje sigaretten rookt heeft dezelfde verminderde longcapaciteit als een niet-roker op 2.500 meter hoogte. Wij vragen met aandrang dat alle jeugdspelers, en in het bijzonder de oudere jeugdspelers, niet roken.

Vanaf 1 januari 2007 geldt er een totaal rookverbod op openbare plaatsen ten gevolge van het KB van 13 december 2005. Volgens dit KB is het verboden te roken in een gesloten plaats toegankelijk voor het publiek. Deze plaatsen zijn duidelijk aangegeven dmv. een rookverbodsteken.
Derhalve zal KSV Rumbeke hierop streng toezien daar het negeren van dit rookverbond strenge boetes kan teweegbrengen, gaande van 150€ tot 1650€.

Tevens wordt het uitdrukkelijk verboden aan de jeugdbegeleiders om tijdens de wedstrijden of de trainingen te roken.